Λογισμικό Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τι είναι το Embi1One

Το empi1One, αναπτύχθηκε από την εταιρεία EMD και τους συνεργάτες της, σε πραγματικές συνθήκες, εντός μεγάλων εταιρειών με πολυπληθές προσωπικό.

Το λογισμικό λειτουργεί 100% σε περιβάλλον cloud, επιτρέποντας τη διαχείριση από πολλούς διαχειριστές με διαφορετικούς ρόλους.
Οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε, καθώς το σύστημα είναι εγκατεστημένο στο cloud, εξασφαλίζοντας ευελιξία και συνεχή διαθεσιμότητα.

Με το empi1One, κάθε εταιρεία που το χρησιμοποιεί, μπορεί να:

Α) Διαχειρίζεται το προσωπικό της, όσον αφορά προσωπικά στοιχεία εργαζομένων, μέσο όρο μισθού, αποδοτικότητα, αξιολογήσεις, επιβραβεύσεις, ασθένειες, ατυχήματα, επιπλήξεις κλπ. Όλα αυτά εμφανίζονται στο σύστημα ως ιστορικό.

Β) Διαθέτει σύστημα αξιολόγησης προσωπικού με πρωτοποριακό τρόπο και διπλή αξιολόγηση.

Γ) Συλλέγει, επεξεργάζεται, αξιολογεί και αρχειοθετεί βιογραφικά. Μπορεί να κάνει αναζήτηση και εύρεση κατάλληλων υποψηφίων με συγκεκριμένα κριτήρια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρούν το βιογραφικό τους embi1One,  και να το ανανεώνουν ανά διαστήματα με χρήση κωδικού.

Δ) Αναγγελίες θέσεις εργασίας, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να συνδέσουν το βιογραφικό τους με τη θέση και να δηλώσουν υποψηφιότητα.

Λογισμικό Ανθρώπινου Δυναμικού
Λογισμικό Ανθρώπινου Δυναμικού

Ζητήστε DEMO

Μπορείτε να ζητήσετε παρουσίαση και δωρεάν demo  για 14 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να γνωρίσετε τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του συστήματος.

Αξιοποιήστε την ευκαιρία για να ανακαλύψετε πώς το empi1One μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας, να καλύψει τις ανάγκες σας και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της επιχείρησής σας,

Φόρμα αιτήματος για Δωρεάν Demo

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε όλα τα αιτήματα εντός 24 ωρών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ωστόσο, αν αυτό δεν συμβαίνει, παρακαλούμε να περιμένετε καθώς λαμβάνουμε πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μέρα.

REQUEST DEMO EL
Copyright © 2024EMD INFOTECH